VVE-DIENSTVERLENINGSMODEL

Service Excellence is een complex geheel. In de meeste visiedocumenten en jaarplannen staat de klant centraal. Maar hoe zorg je voor de dienstverlening in de behoeften en verwachtingen van de gebruikers in deze snel veranderende wereld? Hoe integreert u deze visie in uw dagelijkse dienstverlening?

Het VVE-dienstverleningsmodel helpt uw organisatie om terug te brengen naar de kern. En stelt uw organisatie op een eenvoudige manier in staat om de dienstverlening te verbeteren. Ook biedt het direct een toegevoegde waarde aan uw klant van eindgebruiker.

Het VVE-dienstverleningsmodel bestaat uit twee delen
  • (Her)verbinden van IT-servicemanagement met de eindgebruiker
  • Centraal stellen van de kennis en het vakmanschap van de IT-professional binnen de organisatie

Verbeter uw dienstverlening

Het model is direct toepasbaar binnen uw eigen organisatie. Zo verbetert u de dienstverlening en levert het daadwerkelijk een toegevoegde waarde aan uw klant van eindgebruiker.

Drie aspecten zijn cruciaal
  • Verplichting
  • Verwachting
  • Ervaring

 

Buurten bij de gebruiker

Tijdens het evenement Buurten bij de gebruiker leren IT-professionals deze drie aspecten te passen op actuele dienstverleningsvraagstukken. Wist u dat de meeste energie en tijd besteed wordt aan de verplichtingen, terwijl de verwachting van uw klant juist allesbepalend is voor de klanttevredenheid?

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over hoe u hier mij aan de slag kunt gaan, neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Rapportages: voldoet de beleving?

Herkent u dat? Ontevreden gebruikers, terwijl de dienstverlening voldoet aan alle SLA-verplichtingen en de rapportages dit ook aantonen. Hoe kan de gebruiker dan (alsnog) ontevreden zijn? Sluit de gebruikersverwachting niet aan bij de gecontracteerde KPI’s? Of geeft de rapportage de beleving van uw klant niet juist weer? Ga eens ‘Buurten bij de gebruiker’ en voer het dienstverleningsgesprek om inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeftes en ervaringen van uw klant

Artikelen