Verrijk uw organisatie met tijdelijke expertise en inzet
Jungle IT & Organization is specialist in het optimaliseren en herstructureren van IT-dienstverlening om daarmee de businesswaarde van IT te vergroten.

Wij doen dit zowel vanuit lijnmanagement als aan de hand van projectmanagementopdrachten. Veelal presteren wij als interimmanager in uitdagende, complexe IT- en/of politiekgevoelige omgevingen.

Onze expertise wordt vaak ingezet in het kader van servicemanagement, applicatiemanagement en frontofficeteams
(zoals centrale servicedesks, werkplekondersteuning en accountmanagement).

Wij hebben veel ervaring met het ontwikkelen en aansturen van multidisciplinaire teams, waarbij Development en Operations (DevOps) samen zijn georganiseerd.

Vernieuwingsprojecten die vlotgetrokken moeten worden, brengt Jungle IT & Organization opnieuw op gang. Agile-, Scrum- en Prince 2-methodes zijn voor ons bekende terreinen.

In overleg met de opdrachtgever herstructureren wij waar nodig en sturen we op resultaat, passend bij het vraagstuk en de geldende Governance.

Ook ondersteunen we organisaties bij het ontwikkelen van een visie. En begeleiden teams en organisaties bij de doorontwikkeling naar een volgend volwassenheidsniveau.
Onze stijl
Jungle IT & Organization is scherp op het dagelijks handelen van personen, het (project)team en de organisatie bij de uitvoering van gewenste en noodzakelijke verbeteringen. Bestaande organisatie- en samenwerkingsstructuren maken we inzichtelijk en bespreekbaar en toetsen deze op de gewenste werking ervan in de praktijk.
We sturen op resultaat. De kennis en het vakmanschap van uw IT-professionals staan daarbij centraal en zijn gericht op klantgericht handelen. Vanuit een gezamenlijk beeld van het actuele vraagstuk, werken we toe naar het gewenste resultaat.
Tussentijds toetsen we of we nog voldoen aan de opdracht en of de opdracht nog voldoet aan de verwachtingen. Gezien de snelle ontwikkelingen en veranderingen om ons heen is dit essentieel om het gewenste resultaat te behalen.

Neem vrijblijvend contact met ons op om uw organisatievraagstuk voor te leggen