VVE-dienstverleningsmodel
Service Excellence is een complex geheel geworden.In de meeste visiedocumenten en jaarplannen staat de klant centraal. Maar hoe voorziet de dienstverlening in de behoeften en verwachtingen van de gebruikers in deze snel veranderende wereld? En hoe integreert u deze visie in uw dagelijkse dienstverlening?

Het VVE-dienstverleningsmodel helpt uw organisatie dit terug te brengen naar de kern. Het stelt uw organisatie op een eenvoudige manier in staat om de dienstverlening te verbeteren en als organisatie daadwerkelijk toegevoegde waarde te bieden aan uw klant of eindgebruiker.

Het VVE-dienstverleningsmodel bestaat uit twee delen:
• Het (her)verbinden van IT-servicemanagement met de eindgebruiker;
• Het centraal stellen van de kennis en het vakmanschap van de IT-professional binnen de organisatie.

Het model is direct toepasbaar binnen uw eigen organisatie, zodat u de dienstverlening verbetert en daadwerkelijk toegevoegde waarde gaat leveren aan uw klant of eindgebruiker. Drie aspecten zijn hierbij cruciaal:
Verplichting, Verwachting, Ervaring

Tijdens het evenement ‘Buurten bij de gebruiker’ leren IT-professionals deze drie aspecten toe te passen op actuele dienstverleningsvraagstukken. Wist u dat de meeste energie en tijd besteed wordt aan de Verplichtingen, terwijl de Verwachting van uw klant juist allesbepalend is voor de klanttevredenheid?

Wilt u meer informatie over hoe u hier mee aan de slag kunt gaan, neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Artikelen
Rapportages: voldoet de beleving ook?

Herkent u dat? Ontevreden gebruikers, terwijl de dienstverlening voldoet aan alle SLA-verplichtingen en de rapportages dit ook aantonen. Hoe kan de gebruiker dan (alsnog) ontevreden zijn? Sluit de gebruikersverwachting niet aan bij de gecontracteerde KPI’s? Of geeft de rapportage de beleving van uw klant niet juist weer? Ga eens ‘Buurten bij de gebruiker’ en voer het dienstverleningsgesprek om inzicht te krijgen in de verwachtingen, behoeftes en ervaringen van uw klant