Skip to main content

Jungle IT & Organization gevestigd aan Lokaalspoor 39, 6846 GN Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij geven u hieronder een overzicht van wat er kan gebeuren met uw persoonlijke informatie wanneer u onze website bezoekt.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt. Ook geven we aan waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikerservaring verbeteren.

Dit privacy beleid is alleen van toepassing op Jungle IT & Organization en onze website www.byjungle.com Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen. Jungle IT & Organization respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke gegevens worden door Jungle IT & Organization opgeslagen?

Op de website van Jungle IT & Organization bieden wij een aantal diensten aan. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om aan ons diverse gegevens te verstrekken. Die gegevens worden bij u opgevraagd door middel van het volgende formulier: Contactformulier “laat hier uw bericht achter”. (U kunt met dit formulier ook de vraag achter laten om teruggebeld te worden.) Met het invullen van het formulier verstrekt u aan Jungle IT & Organization mogelijk persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (niet verplicht)

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

 Doelstelling gegevensverwerking

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben wij nodig om aan u de door u verzochte dienstverlening te kunnen bieden. Uw gegevens (kunnen) worden gebruikt om:

 • U een offerte te doen toekomen Uw order financieel te kunnen afhandelen
 • U de mogelijkheid te bieden om in de toekomst op de hoogte te blijven van ontwikkelingen Jungle IT & Organization (event alerts nieuwsbrieven of andere publicaties)
 • U zo goed mogelijk te kunnen helpen met uw vragen
 • Contact (telefonisch of per e-mail) met u op te kunnen nemen
 • Verwerken van sollicitaties

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de goede werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

Waar en hoe lang worden uw persoonsgegevens door Jungle IT & Organization opgeslagen?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld op onze eigen beveiligde server. Ten behoeve van de bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Klikgedrag

Op de website van Jungle IT & Organization worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. Het gaat om gegevens zoals de meest bezochte pagina’s. Wij gebruiken deze informatie om de website steeds gebruiksvriendelijker te maken. Op deze manier kan Jungle IT & Organization u zo goed mogelijk van dienst zijn.

Gebruik van cookies

Jungle IT & Organization maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer, tablet of smartphone opgeslagen worden. Jungle IT & Organization maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt voor de technische werking van de website en om de website gebruikersvriendelijker te maken. Tijdelijke cookies worden na bezoek van de website gewist.

Jungle IT & Organization kan daarnaast ook gebruik maken van een permanente cookie. Een permanente cookie blijft op de harde schijf van uw randapparatuur staan, tenzij u de cookie zelf wist. Aan de hand van deze cookie kan onze website u herkennen, als u de website een volgende keer bezoekt. Met behulp van deze cookie kan de website speciaal op u ingesteld worden; een hulpmiddel om het gebruik van de website voor u nog aangenamer te maken. U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid, tenzij we van tevoren uw specifieke toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden en personeel

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden. Met één derde partij, een automatisch e-mailsysteem om genoemde doelen te behalen en met ons eigen personeel zijn schriftelijke afspraken gemaakt ten aanzien van de geheimhouding van uw persoonsgegevens.

Veranderingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site en het aanbod van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site en/of onze diensten, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jungle IT & Organization neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@byjungle.com. Jungle IT & Organization wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouden, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bij een datalek (toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie) zullen wij direct een melding doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en dit melden aan diegene van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Nieuwsbriefgegevens

Als u onze nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een geldig e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u ermee akkoord gaat deze nieuwsbrief te ontvangen. Er worden geen aanvullende gegevens verzameld of alleen op vrijwillige basis verzameld. We gebruiken deze gegevens alleen om de gevraagde informatie te verzenden en deze niet door te geven aan derden.

Wij zullen daarom alle gegevens die u invoert in het contactformulier alleen verwerken met uw toestemming per Art. 6 (1) (a) DSGVO. U kunt de toestemming voor de opslag van uw gegevens en e-mailadres en hun gebruik voor het versturen van de nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken, bijvoorbeeld via de link “Abonnement opzeggen” in de nieuwsbrief. De gegevens die worden verwerkt voordat we uw verzoek ontvangen, kunnen nog steeds wettelijk worden verwerkt.

Serverlogbestanden

De websiteprovider verzamelt en slaat automatisch informatie op die uw browser automatisch naar ons verzendt in “serverlogbestanden”. Dit zijn:

 • Browser type en browserversie
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Verwijzende URL
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • IP adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

Promotionele e-mails

Wij verbieden hierbij uitdrukkelijk het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de wettelijke kennisgeving van de website met betrekking tot het verzenden van promotiemateriaal en informatiemateriaal dat niet uitdrukkelijk wordt gevraagd. De exploitant van de website behoudt zich het recht voor om specifieke juridische stappen te ondernemen als ongevraagd reclamemateriaal, zoals e-mail spam, wordt ontvangen.

Vragen en feedback

We toetsen regelmatig onze privacy voorwaarden en de manier waarop wij omgaan met informatie. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Jungle IT & Organization
Maarten van Kesteren
Lokaalspoor 39
6846 GN Arnhem
+31 (0)6-48 136 711
info@byjungle.com